De boekhouding

U bepaalt hoeveel werk u aan ons wilt uitbesteden. Wilt u zelf uw administratie invoeren of dat door een eigen medewerker laten doen en zoekt u een eenvoudig boekhoudsysteem? Dan kunt u gebruikmaken van ons (online) boekhoudpakket. Uiteraard kunt u de bedrijfsboekhouding helemaal aan ons uitbesteden. Wij ontvangen dan graag alle gegevens (per e-mail of post, digitaal of hoe u het beste uitkomt). Ook detachering is mogelijk. We overleggen graag met u welke werkwijze voor u de beste en voordeligste is.

Periodiek maken wij overzichten, zodat u steeds precies weet hoe de zaken ervoor staan. Hebt u tussentijds behoefte aan financiële informatie of fiscaal advies, dan zijn de gegevens snel voorhanden. Signaleren wij problemen, dan waarschuwen we u. Aan het eind van het jaar maken we de jaarrekening op en verzorgen we de fiscale aangifte. Voor een eventuele accountantsverklaring werken wij samen met een accountant in het Fiscount netwerk.

De jaarrekening

Sluitstuk van uw administratie is de jaarrekening. In voorkomende gevallen wordt u verplicht de jaarrekening te presenteren aan de Belastingdienst, banken, het CBS en andere belanghebbenden. Maar natuurlijk wilt u als ondernemer zelf ook inzicht hebben in uw financiële positie en een jaarrekening geeft nu éénmaal uitsluitsel over hoe de onderneming er voor staat.

Vanzelfsprekend stelt dejong & graag deze jaarrekening samen, natuurlijk binnen het daarvoor geldende wettelijke kader. Dat vraagt de nodige inhoudelijke kennis en die is bij ons -als lid van het Register Belastingadviseurs- aanwezig. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij hierbij als belangrijkste uitgangspunt nemen dat de klant zo min mogelijk belasting wil betalen. Soms is dat van ondergeschikt belang en zijn juist goede cijfers nodig voor andere doeleinden. Ook daarin denken we natuurlijk mee. Ook hier geldt weer, de ondernemer bepaalt welk doel het belangrijkste is.

aangesloten bij

onze cliënten

Je titel komt hier

Je titel komt hier

Je titel komt hier

Vermeij

Je titel komt hier

uitgelicht door de jong &

Leest u onze nieuwsberichten wel eens?

Sinds enige tijd zijn wij weer druk bezig met het delen van informatie via onze website. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze nieuwsberichten neem…