Wanneer u na 1 juli 2015 een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) afsluit dan heeft de werknemer na ondertekening een bedenktermijn van twee weken waar hij eens per zes maanden gebruik van kan maken. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Verlening bedenktermijn

In deze twee weken kan een werknemer zonder opgaaf van redenen terugkomen op zijn beslissing, de overeenkomst wordt dan nietig verklaard. Wanneer u verzuimt de werknemer van de bedenktermijn op de hoogte te stellen wordt de termijn verlengd van twee naar drie weken. U bent verplicht dit binnen twee dagen na de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst kenbaar maken. Wij raden u hierom aan om deze wettelijke bedenktermijn standaard op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Gedachte achter de maatregel

De bedenktermijn is in het leven geroepen om de werknemer de gelegenheid te geven zich van juridisch advies te voorzien omtrent de consequenties van de beëindigingsovereenkomst, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Wordt er binnen zes maanden een tweede beëindigingsovereenkomst aangeboden dan wordt de medewerker geacht al op de hoogte te zijn van de consequenties, hij heeft immers bij het eerste aanbod de gelegenheid gehad om hier informatie over in te winnen.