Nederlandse belastingschulden zijn geen schulden in box 3. U mag deze niet aftrekken. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Erfbelasting die u nog niet hebt betaald, mag u aangeven in box 3.
  • Belastingschulden van een voorlopige aanslag mag u onder voorwaarden aftrekken.

De gangbare oplossing is dus de inspecteur verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen. Als u nadat deze voorlopige aanslag is opgelegd deze nog voor het einde van het jaar in zijn geheel betaalt, vermindert door deze betaling uw banktegoed per 1 januari van het komende jaar en dus de grondslag van box 3.

Het komt echter vaak voor dat de inspecteur de voorlopige aanslag niet tijdig oplegt. U bent dan ook niet in de gelegenheid de belastingschuld tijdig te betalen, met als gevolg dat u in voorkomende gevallen feitelijk vermogensbelasting zult betalen over uw belastingschuld.

Tegemoetkoming

Voor dit probleem bestaat er een tegemoetkoming. Hiervan kunt u gebruik maken, mits u tijdig actie onderneemt. Zoals gezegd zijn er voorwaarden waaronder belastingschulden van een voorlopige aanslag mogen worden afgetrokken:

  • U hebt vóór 1 oktober  van het voorafgaande jaar een voorlopige aanslag aangevraagd om in dat jaar uw belastingschuld te betalen.
  • De inspecteur heeft de voorlopige aanslag niet opgelegd, of heeft deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.

Als u vóór 1 oktober 2014 schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag verzoekt (of door uw adviseur laat verzoeken), dan mag u dus de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari 2015 als betaald beschouwen bij de berekening van de grondslag van box 3.

Meer informatie over wat u aan moet geven in box 3 kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.