Onder “crisisheffing” wordt de pseudo-eindheffing hoog loon verstaan. Deze crisisheffing is een pseudo-eindheffing van 16% over het loon van werknemers voor zover dat in 2012 meer dan € 150.000 bedroeg. Deze eindheffing moet verwerkt worden in de aangifte van maart 2013.

Advieskantoor KPMG Meijburg geeft aan dat deze crisisheffing wel eens in strijd zou kunnen zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit omdat de crisisheffing een terugwerkende kracht kent. Om deze reden raden veel belastingadvieskantoren hun clienten aan om in bezwaar te gaan tegen de afdracht van de crisisheffing.

In 2014 weer pseudo-eindheffing hoog loon?

In beginsel was het de intentie van de wetgever deze crisisheffing éénmalig toe te passen. Het kabinet heeft inmiddels een aanvullend bezuinigingspakket voor 2014 aangekondigd. Hieruit blijkt dat de pseudo-eindheffing hoog loon ook in 2014 weer aan de orde zal zijn.

Bron: Rijksoverheid