Er is een aflossingseis verbonden aan de renteaftrek van nieuwe eigenwoningleningen die niet onder de overgangsregeling vallen. Koopt u een nieuwbouwwoning dan betaalt u gedurende de bouw wel bouwrente, maar u lost in die periode niet af. Toch mag u dan de bouwrente in aftrek brengen op uw inkomen. De aflossingseis vormt daarvoor geen belemmering.

Dat heeft minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) toegezegd. Het moet steeds bouwrente betreffen die wordt betaald ná het aangaan van de koop/aanneemovereenkomst tot aan het tekenen van de koop- en hypotheekakte. De bouwrente die u betaalt vóór de koop- of aanneemovereenkomst was en blijft niet aftrekbaar.