Gaat u op of na 1 januari 2013 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) aan, dan geldt daarvoor niet meer de vrijstelling in box 1. Dat geldt ook voor de vrijstelling voor de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW).

De waarde van de kapitaalverzekering (of het spaarsaldo of de waarde van het beleggingsrecht) behoort dan tot de rendementsgrondslag van box 3. Ook als in het contract staat dat u de KEW (SEW of BEW) moet gebruiken voor de aflossing van uw eigenwoningschuld.

Maar er is wel een overgangsregeling getroffen voor op 31 december 2012 bestaande gevallen. Bovendien kunt u onder voorwaarden nog tot 1 april 2013 een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek omzetten in een hypotheek met een KEW, SEW of BEW met behoud van de vrijstelling in box 1. Dat geldt ook voor de omzetting van een bestaande box-3 kapitaalpolis in een KEW, SEW of BEW.

Bron: Fiscount