U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen om de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2012 te (laten) doen. De Belastingdienst besteedt bij de behandeling van deze aangifte extra aandacht aan de aftrekposten. Er wordt met name gelet op de renteaftrek bij hypotheekverhogingen, de lijfrentepremieaftrek en de aftrek van zorgkosten.

De Belastingdienst heeft dit jaar meer gegevens vooraf ingevuld dan vorig jaar. Deze gegevens moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld of gewijzigd. Laat u uw aangifte 2012 door ons samenstellen? Zorg dan dat u uw gegevens over 2012 zo volledig mogelijk bij ons aanlevert.