De defiscalisering van de partneralimentatie komt steeds dichterbij. Het is niet ondenkbaar dat hiervoor een voorstel wordt ingediend. Dit betekent dat de alimentatie voor de betaler niet meer aftrekbaar zal zijn en voor de ontvanger zal dit niet meer belast inkomen in box 1 zijn.

U kunt hierop anticiperen door in het echtscheidingsconvenant een voorbehoud op te nemen voor de hoogte van de alimentatie, mocht de defiscalisering een feit worden. In dit kader is het ook van belang dat bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling is, dat de duur van de partneralimentatieverplichting beperkt tot 5 jaar.

Bent u gescheiden en betaalt u al partneralimentatie, dan kunt u de rechter pas vragen om de partneralimentatie te herzien, als de defiscalisering een feit is.
Let op: Als u partneralimentatie in aftrek brengt op uw inkomen, dan moet u sinds 1 januari jl. ook het burgerservicenummer (BSN) van uw ex-partner vermelden
.

Bron: Fiscount