Bedrijven onderling en bedrijven en overheden konden tot voor kort zelf de betalingstermijn vaststellen. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Het gevolg hiervan was dat betalingen soms ongewenst lang uitbleven.

Met ingang van 16 maart 2013 is de betalingstermijn wettelijk geregeld en wel op 30 dagen, tenzij u contractueel iets anders afspreekt.
Samengevat wordt de situtatie als volgt:

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Er zijn wettelijke regels voor het doorberekenen van incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Hieronder ziet u hoe hoog de incassokosten in percentages mogen zijn*:

  • Over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende EUR 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende EUR 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende EUR 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
  • Over het bedrag boven de EUR 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).

* Let op: voor rekeningen die lager zijn dan EUR 267 is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimum bedrag van EUR 40 voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan EUR 267? Dan betaalt u het minimum bedrag van EUR 40 voor incassokosten.

Minimumbetalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat betalingstermijnen niet onredelijk mogen zijn.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat in per 16 maart 2013. Dit is de datum waarop het wetsvoorstel ter uitvoering van de richtlijn uiterlijk in werking moet zijn getreden.

Bronnen: Rijksoverheid en Consuwijzer