Als uw werknemer van u renteloos leent of tegen een lage rente, dan is het rentevoordeel over de personeelslening in beginsel belast. Hoeveel rente is belast, hangt af van de keuze die u maakt tussen voortzetting van de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling.

Onder de oude regeling wordt belast het verschil tussen de overeengekomen rente en de normrente (2012: 2,85%). Onder de werkkostenregeling wordt belast het verschil tussen de overeengekomen rente en de marktrente. Onder beide regelingen is de rente echter onbelast als de lening een eigenwoningschuld is. U moet dan wel een schriftelijke verklaring en de bijbehorende bewijsstukken in uw loonadministratie hebben.

De oude regeling kent bovendien enkele vrijstellingen die onder de werkkostenregeling zijn vervallen. Maar onder die regeling is het rentevoordeel op een lening die voor de aankoop van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter wordt gebruikt, weer onbelast.

Bron: Fiscount