Heeft u in 2012 een schenking gedaan, dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2013 aangifte moet doen bij de Belastingdienst, waarna schenkbelasting afgedragen moet worden.

U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u aan uw kind meer heeft geschonken dan € 5.030. Dat geldt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.144) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 50.300).

De aangifte kan achterwege blijven als:

  • u in 2012 een schenking aan uw kind deed van niet meer dan € 5.030; of
  • u een schenking deed van niet meer dan € 2.012, ongeacht aan wie; of
  • u een schenking deed aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI).