De Flex BV is een feit. Na ruim 5 jaar op de parlementaire weg treedt zij op 1 oktober 2012 in werking. Een verantwoorde invoering op 1 juli 2012 bleek niet meer haalbaar.

De afschaffing van het verplichte startkapitaal van € 18.000, de blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura maken de BV toegankelijker. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om stemrecht- of winstrechtloze aandelen uit te geven. De aansprakelijkheid van de bestuurder wordt wel uitgebreid als ten onrechte een winstuitkering is gedaan en de BV haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen. Maar de wettelijke gevolgen van ondoordachte winstuitkeringen zijn eigenlijk een vastlegging van bestaande rechtspraak hierover.

Kortom de Flex BV biedt vooral nieuwe mogelijkheden.

Bron: Fiscount