Vof en administratie

Binnen een vennootschap onder firma of in een maatschap is soms slechts één van de vennoten of maten belast met de administratie en het doen van de belastingaangiften. Als die boekhouding niet deugt, kan de inspecteur aanslagen opleggen, waarbij hij de bewijslast kan omkeren.

Dat geldt ook voor de andere vennoten, zelfs als zij niets wisten van de ondeugdelijkheid van de boekhouding. Volgens de belastingrechter kan omkering van de bewijslast alleen bij overmacht achterwege blijven.

Vof en belastingen

De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening.

Iedere vennoot heeft een eigen verantwoordelijkheid om zijn fiscale verplichtingen na te komen. Dit overlaten aan een andere vennoot is derhalve voor eigen risico.

Vof en aansprakelijkheid

Als vennoot bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de zaak kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de zaak. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privé-vermogen van u en uw echtgenoot. U beperkt de aansprakelijkheid van uw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Als uw vennoot privé-schulden heeft, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privé-vermogen, of het zakelijk vermogen van de vof.

Bronnen: Fiscount en kvk.nl