Op 1 januari 2013 wijzigen de BTW-factureringsregels. Zo zijn de factuurvereisten verder aangescherpt en wordt de vereenvoudigde factuur geïntroduceerd. Die kunt u gebruiken in het geval de vergoeding inclusief BTW niet hoger is dan € 100 of als aanvulling dient op een eerdere factuur, waarbij duidelijk wordt verwezen naar de oorspronkelijke factuur, zoals een creditnota.

De regels voor het elektronisch factureren zijn versoepeld en er gelden nieuwe regels voor het toepassingsbereik van de nationale factureringsregels bij grensoverschrijdende leveringen en diensten. Ook wordt de internationale controle op facturen uitgebreid.

De nieuwe BTW-factureringsregels kunt u aangrijpen om uw facturen nog eens te controleren. Met een juiste factuur dient u niet alleen uw eigen belang, maar ook dat van uw afnemers. Bovendien voorkomt u daarmee volgend jaar een boete, die de Belastingdienst u dan kan opleggen voor het uitreiken van een onjuiste factuur.

Bron: Fiscount