Hoewel dit bericht strikt genomen geen nieuws bevat, werd recentelijk in een uitspraak van de Rechtbank te Den Haag weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om ook de facturen van uw leveranciers goed te controleren. Voldoen deze wel aan de factuurvereisten zoals gesteld door de Belastingdienst?

De per 1 januari 2013 geldende eisen zijn hier terug te vinden op de site van de Belastingdienst. Voldoet een ontvangen factuur niet aan deze eisen? Dan vervalt in principe het recht op aftrek van de omzetbelasting. Dit kan grote gevolgen hebben. De Belastingdienst kan aftrek van omzetbelasting weigeren, een naheffingsaanslag en zelfs een boete opleggen.

Voor facturen van en naar het buitenland gelden aanvullende factuurvereisten. Meer informatie daarover vind u hier. De eerder genoemde uitspraak van de Rechtbank is onder meer hier gepubliceerd.

Nieuwe factuurvereisten 2013

Op 1 januari 2013 zijn de BTW-factureringsregels gewijzigd. Zo zijn de factuurvereisten verder aangescherpt en werd de vereenvoudigde factuur geïntroduceerd. Die kunt u gebruiken in het geval de vergoeding inclusief BTW niet hoger is dan € 100 of als aanvulling dient op een eerdere factuur, waarbij duidelijk wordt verwezen naar de oorspronkelijke factuur, zoals een creditnota.

De regels voor het elektronisch factureren zijn versoepeld en er gelden nieuwe regels voor het toepassingsbereik van de nationale factureringsregels bij grensoverschrijdende leveringen en diensten. Ook wordt de internationale controle op facturen uitgebreid.

De nieuwe BTW-factureringsregels kunt u aangrijpen om ook uw eigen facturen nog eens te controleren. Met een juiste factuur dient u niet alleen uw eigen belang, maar ook dat van uw afnemers. Bovendien voorkomt u daarmee een boete, die de Belastingdienst u dan kan opleggen voor het uitreiken van een onjuiste factuur.