Bent u eigenaar van een bv en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die bv? Of hebt u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto?

Wanneer u geld gebruikt van uw bv om die kosten te betalen, leent u geld van de bv. Dat geld moet u terugbetalen aan de bv en de lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen. Dit zijn voorwaarden die een bank ook zou stellen aan een lening.

De voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, moet u in een leningsovereenkomst zetten.

Wat zijn de gevolgen van onzakelijk lenen?

U kunt op 2 manieren onzakelijk handelen als u geld leent van uw bv:

  • Uw lening voldoet niet aan zakelijke voorwaarden.
  • U komt de afspraken niet na die in de leningsovereenkomst staan.

Zakelijke voorwaarden

De lening moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De lening is schriftelijk vastgelegd in een leningsovereenkomst.
  • U hebt met de bv afspraken gemaakt over terugbetalen van de lening.
  • U biedt de bv voldoende zekerheden.
  • U hebt met de bv een zakelijke renteafgesproken.
  • De bv moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen als u de lening opneemt.

Als de lening niet voldoet aan zakelijke voorwaarden, dan kan deze lening aangemerkt worden als een definitieve betaling aan u als directeur-grootaandeelhouder. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de belasting die u betaalt.

 Niet nakomen afspraken

Als u afspraken heeft gemaakt met uw bv omtrent hoe u de lening aflost en de rente betaalt, maar u houdt zich niet aan de afspraken, kan er een correctie plaats vinden op uw inkomen. Daardoor betaalt u meer belasting. De lening kan ook als onzakelijk beoordeeld worden. Hoe meer u afwijkt van de afspraken hoe groter de gevolgen.

Twijfelt u of een lening voldoet aan zakelijke voorwaarden? Laat u dan adviseren door een belastingadviseur.