Let op: De vrijgestelde groene beleggingen in box 3 tellen wel degelijk mee bij de vermogenstoets (heffingsvrije vermogen in box 3 plus € 80.000) voor de zorgtoeslag.

Hierover bestaat onduidelijkheid, doordat aangifteprogramma’s de vrijstelling niet meetellen en ook doordat medewerkers van de Belastingdienst aangeven dat bijtellen niet nodig is.

In de Wet op de zorgtoeslag is echter expliciet bepaald dat bij de vermogenstoets geen rekening wordt gehouden met de vrijstelling voor groene beleggingen. Dit komt ook overeen met de berichtgeving hierover op de site van de Belastingdienst.

Overige toeslagen en vermogen

Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Ook vermogen dat u hebt in het buitenland telt mee. De waarde van uw eigen woning telt niet mee. Bepalend is uw vermogen op 1 januari van het jaar waarin u de toeslag wilt krijgen.

Niet alleen voor de zorgtoeslag, maar ook voor andere toeslagen tellen groene beleggingen mee als vermogen. Voor de verschillende toeslagen c.q. verschillende gevallen gelden tevens verschillende vermogensgrenzen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

NB: De vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal bestaan vanaf 1 januari 2013 niet meer.