Twee dochters erven in 2010 van hun overleden vader een woning. De WOZ-waarde 2010 (waardepeildatum 1 januari 2009) bedraagt € 840.000.

De Successiewet schrijft voor dat zij deze WOZ-waarde moeten aangeven in de aangifte erfbelasting. De WOZ-waarde 2011 (waardepeildatum 1 januari 2010) is echter veel lager, namelijk € 762.500. De dochters geven daarom deze WOZ-waarde aan.

De belastingrechter vindt dit terecht. Hantering van de voorgeschreven WOZ-waarde leidt namelijk tot een buitensporige last die strijdig is met Europese regelgeving. Die strijdigheid kan worden opgelost door de sinds 1 januari 2012 ingevoerde keuzeregeling toe te passen. Daarbij mag voor de WOZ-waarde in de aangifte erfbelasting het jaar na overlijden worden gekozen.

Bron: Fiscount