Wanneer u als werkgever een nieuwe werknemer aanneemt dan bent u niet in alle gevallen verplicht om de handtekening onder de loonbelastingverklaring te verifiëren met het paspoort. Pas wanneer er een vermoeden is dat er iets niet in de haak is wordt er van de werkgever verwacht dat hij deze controle uitvoert. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. 

Identificatieplicht

De identificatieplicht die geldt bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers houdt onder andere in dat de werkgever moet controleren of het identiteitsbewijs van de nieuwe arbeidskracht juist is. Van de werkgever wordt verwacht dat de handtekening, pasfoto en geldigheid van het document op juistheid gecontroleerd worden. In het geval de werkgever hierin verzuimt en de identiteit van de werknemer niet goed is vastgesteld kan de belastingdienst bij controle oordelen dat de werkgever bij de betreffende medewerker het anoniementarief had moeten toepassen.

Anoniementarief (52%)

In de betreffende zaak kreeg de werkgever een naheffingsaanslag voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Daarbovenop kreeg hij een fikse boete voor het niet correct vaststellen van de identiteit van 34 van zijn werknemers. Voor al deze medewerkers past de belastingdienst het anoniementarief toe. Gerechtshof Den Bosch oordeelde dat de werkgever bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers in zijn algemeenheid zorgvuldig genoeg te werk was gegaan. De verstrekte gegevens omtrent naam, adres, woonplaats en identiteit waren op de juiste manier onderzocht.

Handtekeningcontrole niet verplicht

De staatssecretaris van Financiën, die de zaak aan de Hoge Raad voorlegde, was van mening dat de werkgever de handtekeningen van de werknemers beter had moeten controleren. De Hoge Raad oordeelde echter dat er in deze situatie geen omstandigheden waren die aanleiding gaven om de handtekeningen op de loonbelastingverklaringen te vergelijken met die op de identiteitsbewijzen.

Bron: Rechtspraak.nl