Wellicht heeft u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, zo niet, dan ontvnangt u deze binnenkort. Ook dit jaar is het verstandig deze kritisch onder de loep te nemen.

De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die binnenkort bij u op de deurmat valt, of gevallen is, betreft derhalve de WOZ-waarde per 1 januari 2012.

De WOZ-beschikking wordt door verschillende overheden als grondslag gebruikt voor diverse heffingen. Hierbij valt te denken aan onder meer het eigen woning forfait, de vermogensbelasting en natuurlijk de onroerendezakenbelasting (OZB). Ook voor ondernemers kan de beschikking van groot belang zijn, onder meer bij de vaststelling van de (maximale) afschrijving.

U doet er dan ook verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren, want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken nadat de beschikking is afgegeven.