Vanaf 1 juli 2012 is het 6%-tarief voor de levering van levende dieren alleen nog van toepassing op de levering van rundvee, schapen, geiten en varkens, ongeacht hun bestemming, omdat deze dieren gewoonlijk bestemd zijn om te worden gebruikt in de menselijke en dierlijke voedselketen.

Op de levering van paarden daarentegen kan dit tarief uitsluitend worden toegepast als de levering geschiedt met het oog op slacht. Paarden zijn namelijk gewoonlijk en in het algemeen niet bestemd voor de bereiding van levensmiddelen.

Vanaf 1 juli 2012 is de levering van hobby- en renpaarden daardoor belast tegen 19% BTW. Het 6%-tarief blijft wel gelden voor paarden die bestemd zijn voor gebruik in de landbouw of bestemd zijn voor het fokken van die paarden.

Bron: Fiscount