Heeft u een lijfrentepolis die is gesloten onder het zogenaamde oude regime (pre Brede Herwaardering) en is deze polis eind vorig jaar geëxpireerd?

Stel dat u het kapitaal graag in één keer wilt opnemen, moet u dan in 2012 of in 2013 belasting betalen over de uitkering ineens? Bepalend is hierbij het moment waarop de uitkering ‘vorderbaar en inbaar’ is.

Er is sprake van heffing in 2012 als de expiratiedatum in 2012 is bereikt én er voldaan is aan alle voorwaarden om de uitkering te mogen ontvangen. Daarnaast moet de verzekeraar de uitkering in het jaar van expiratie kunnen doen.

U moet het afkoopverzoek op tijd indienen, inclusief gevraagde bijlagen en u moet de verzekeraar tijd gunnen om het verzoek af te werken.

Bron: Fiscount