Volgens de Successiewet bestaat voor ondernemingsvermogen dat wordt geërfd of geschonken, onder voorwaarden een vrijstelling van 83% tot zelfs 100%. Voor overig vermogen geldt deze vrijstelling niet. Overig vermogen wordt bij schenking of vererving dus veel zwaarder belast dan ondernemingsvermogen.

De Rechtbank Breda oordeelde 13 juli van dit jaar dat het grote onderscheid tussen belastingheffing over geërfd ondernemingsvermogen en geërfd overig vermogen een onaanvaardbare discriminatie is. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben als deze ook tot aan de Hoge Raad stand houdt.

Heeft u recent een aanslag schenk- of erfbelasting ontvangen of krijgt u die binnenkort? Dan kan het zeer voordelig zijn hier tegen tijdig bezwaar te maken.

Bij bovengenoemde uitspraak kreeg een belastingplichtige van de Rechtbank namelijk ook de hoge vrijstelling voor het door hem geërfde overig vermogen. Hoewel de belastinginspecteur tegen deze uitspraak in hoger zal gaan, ligt er voorlopig een uitspraak waarop ook andere belastingplichtigen zich kunnen beroepen.

Wat is het verschil tussen ondernemingsvermogen en overig vermogen?

Ondernemingsvermogen laat zich definiëren als “De bestanddelen van het vermogen van een ondernemer die deze gebruikt voor de onderneming en die op de balans van de onderneming (bijvoorbeeld eenmanszaak, participatie in firma of bv) staan.”.

Bij overig vermogen kunt u denken aan bijvoorbeeld banksaldi, effecten en vastgoed.

Wat kunt u doen?

Na ontvangst van een aanslag schenk- of erfbelasting heeft u tot zes weken na dagtekening de tijd om bezwaar te maken. Uiteraard kunt u dit ook aan ons overlaten, ook als wij de aangifte schenk-of erfbelasting niet hebben ingediend.

Verwacht wordt, dat de Belastingdienst het bezwaar aanhoudt totdat in het hoger beroep (en mogelijk cassatie) van voornoemde zaak definitief uitspraak is gedaan. Door tijdig bezwaar voor u in te dienen, worden uw rechten veilig gesteld voor het geval dat de belastingplichtige in deze zaak uiteindelijk gelijk blijkt te krijgen. Tevens wordt er verwacht dat er meer duidelijkheid zal komen over de voorwaarden voor de hoge vrijstelling op het overige vermogen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de vrijstelling ook voor de schenkbelasting zal gelden. Hiervoor gelden namelijk dezelfde voorwaarden. Dit is echter (nog) niet zeker.

Door tijdig bezwaar te (laten) maken, behoudt u in ieder geval de kans op de hoge vrijstelling.

U kunt de details betreffende de uitspraak van de Rechtbank Breda hier bekijken.