Staatssecretaris Weekers heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer op 24 april 2013 op de hoogte gebracht van het feit dat er toch overeenstemming is bereikt over een alternatief voor de algehele afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers.

Het originele schrijven is hier beschikbaar: kamerbrief-alternatieven-afschaffing-vrijstelling-mrb-oldtimers

Samengevat wordt de aangepaste MRB-vrijstelling als volgt verleend:

  • Vanaf 1 januari 2014 geldt de MRB-vrijstelling voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het gaat dan om benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s.
  • Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die rijden op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn. Voor deze voertuigen geldt een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Wordt in die periode toch gereden met het motorrijtuig, dan wordt een verzuimboete opgelegd.
  • Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie, jonger dan 40 jaar, geldt geen overgangsregeling, hiervoor geldt het volle MRB-tarief. Als auto’s met ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden