Wanneer u een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld oversluit, dan zijn de oude eigenwoningregels van vóór 2013 ook van toepassing op de nieuwe lening.

Dit geldt ook wanneer u een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld slechts gedeeltelijk oversluit. De nieuwe lening valt dan ook onder de oude eigenwoningregels als deze niet hoger is dan de aflossing op de bestaande eigenwoningschuld én als u de lening aangaat uiterlijk in het jaar dat volgt op het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

Bron: Fiscount