Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt en samen gaat u een re-integratietraject in. De werknemer keert terug, maar hij kan de arbeid waarvoor u hem destijds heeft aangenomen (nog) niet hervatten. De werknemer verricht daarom passende arbeid.

Na twee jaar loondoorbetaling verricht de werknemer nog steeds deze passende arbeid en dan wordt hij ziek. Als de passende arbeid dan al dan niet stilzwijgend de bedongen arbeid is geworden, begint voor u een nieuwe termijn van 2 jaar loondoorbetaling.

Als u dit niet wilt, dan moet u het accent leggen op het re-integratiekarakter van de passende arbeid. Dat doet u door niet te spreken van een ‘nieuwe functie’, maar van werkzaamheden in het kader van de werkhervatting of van ‘arbeidstherapeutische werkzaamheden’. Bovendien moeten uw gedragingen richting de werknemer ook bij uw intentie aansluiten.

Bron: Fiscount