Via de forfaitaire bijtelling wegens het privégebruik van een terbeschikkinggestelde (bestel)auto van de zaak wordt onder meer het gebruik van milieuvriendelijke auto’s gestimuleerd.

U houdt over dit voordeel in beginsel loonheffing in en een (tot een jaarinkomen van € 50.064) inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en sinds 1 januari 2012 moet u hierover ook premies werknemersverzekeringen betalen.

Op 1 juli 2012 wordt de volgende stap gezet om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren. Vanaf dat moment gelden er aangescherpte CO2-uitstootgrenzen, waardoor u en uw werknemers eerder met een hogere bijtelling voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak te maken krijgt.

Bron: Fiscount