Vanaf 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst alleen akten waarvan registratie verplicht is gesteld. Dit is een gevolg van een wetswijziging.

Een akte kan alleen worden geregistreerd op het moment dat de situatie nog niet heeft plaatsgevonden. Een akte kan persoonlijk of per post worden aangeboden aan belastingkantoren die akten registreren.

Verplichte akten

Registratie is verplicht bij de volgende akten:

  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan
  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan
  • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan
  • akte voor een stille cessie van vorderingen
  • akten waarbij u aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap
  • een voorovereenkomst of intentieverklaring

Elektronische registratie

Op grond van de Registratiewet 1970 worden alle notariële akten door de Belastingdienst geregistreerd. Het is de bedoeling dat elektronische registratie eind 2013 gefaseerd wordt ingevoerd. Voor onderhandse akten wordt voorgesteld dat deze nog steeds bij de Belastingdienst moeten worden geregistreerd als registratie wettelijk verplicht is.

Bron: Belastingdienst