Alleen als u een lening aangaat voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, kwalificeert deze als eigenwoningschuld en is de rente aftrekbaar. Vanaf 2013 gelden daarvoor aanvullende voorwaarden en komt er een renteaftrekbeperking.

Zo moet de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig worden afgelost volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema. De aflossing moet contractueel zijn vastgelegd en de aflossingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden.

Op bestaande leningen blijven de huidige regels van toepassing. Dat geldt ook aan het einde van een rentevastperiode en bij het oversluiten van een bestaande lening (met of zonder verhuizing). Bovendien is voor bepaalde situaties een overgangsregeling getroffen.

Bron: Fiscount