Dit jaar is een extra aftrek voor exploitatie- en investeringskosten in research en development ingevoerd, de zogenoemde R&D-aftrek of kortweg RDA. De aftrek is bedoeld voor directe kosten van R&D, niet zijnde de loonkosten.

Sinds 1 mei 2012 kunnen de eerste aanvragen voor deze aftrek worden ingediend. De procedure loopt gelijk met de aanvraag van een S&O-verklaring voor speur- en ontwikkelings(S&O-)projecten die starten vanaf 1 juli 2012.

Voor S&O-projecten die tussen 1 januari en 1 juli 2012 zijn gestart en waarvoor al een S&O-verklaring is afgegeven, is een separate aanvraagprocedure getroffen. Hierdoor komen ook deze projecten op verzoek met terugwerkende kracht in aanmerking voor de RDA.

Bron: Fiscount