In 2012 was een herziening van de verklaring  voor speur- en ontwikkelingswerk alleen nodig in een van de volgende gevallen:

  • als er minder dan 90% van de verwachte uren speur- en ontwikkelingswerk werd gerealiseerd
  • als het bedrag per kalendermaand minimaal € 10.000,- te hoog was vastgesteld

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk anno 2013

Vanaf 2013 bent u verplicht altijd een mededeling aan het Agentschap NL te sturen wanneer blijkt dat er minder uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn besteed dan in eerste instantie werd verwacht. De teveel ontvangen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk moet vanaf 2013 dus altijd worden gecorrigeerd in de aangifte.