Als u een woning of bedrijfspand binnen 6 maanden na de aankoop doorverkoopt, hoeft de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting (OVB) te betalen. Helaas zorgt de stagnerende vastgoedmarkt er op dit moment voor dat nauwelijks gebruik kan worden gemaakt van deze regeling. Daarom wordt zoals eerder aangekondigd de termijn tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden.

Zo kunnen er meer woningen en bedrijfspanden met vermindering van OVB worden doorverkocht. De maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2013, maar is via een besluit al op 1 september 2012 in werking getreden. De termijnverlenging eindigt op 1 januari 2015.

Het besluit geldt alleen als de eerste verkrijging op of na 1 september heeft plaatsgevonden.

Bron: Fiscount