Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer en hoe btw terugvragen?

U kunt de btw pas terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. Terugvragen kan alleen schriftelijk, middels een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden. Met het verzoek stuurt u de gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. Vermeld verder in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres van uw afnemer
  • datum en nummer van de betreffende factuur
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

Factoorovereenkomst

Hebt u een factoorovereenkomst gesloten? Dat betekent dat een andere ondernemer, de ‘factoor’, uw vorderingen op uw afnemers heeft overgenomen. Als de facturen niet betaald worden, mag de factoor namens u de btw terugvragen. U moet de factoor dan machtigen. Dit kan door hem een afzonderlijke machtiging te geven of door het verzoek om teruggaaf te ondertekenen.

Btw verrekenen na creditnota

U kunt ook, als u achteraf een korting hebt gegeven of goederen hebt terugontvangen, een creditnota uitreiken en de btw daarover verrekenen bij uw aangifte.

Bron: Belastingdienst