De details van de tijdelijke BTW-verlaging bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar zijn bekendgemaakt. Hieruit volgt dat het 6%-tarief vanaf 1 maart (jl. tot 1 maart 2014) alleen geldt voor arbeidskosten en níet voor gebruikte materialen.

De maatregel geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van een tuin en voor het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden. Beide activiteiten vielen bij de tijdelijke BTW-verlaging in 2010-2011 nog buiten de regeling.

Het tijdstip waarop de renovatie of het herstel is afgerond, bepaalt of het 6%-tarief mag worden toegepast.