Sinds 15 juli 2013 is het mogelijk om aangiften verhuurderheffing in te dienen. De verhuurderheffing is verschuldigd als iemand op 1 januari 2013 eigenaar was van meer dan tien huurwoningen met een maximale huurprijs van € 681,02.

De aangifte moet uiterlijk 30 september 2013 zijn ingediend. Ook het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 30 september 2013 zijn betaald. Verhuurders van meer dan tien woningen krijgen in beginsel een brief van de Belastingdienst waarin zij worden gewezen op de aangifte verhuurderheffing.

Verhuurderheffing na verkoop woningen

Was u óp 1 januari eigenaar van meer dan 10 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 10 woningen? Dan moet u in 2014 aangifte doen en verhuurderheffing betalen.

Samen eigenaar?

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning? Dan moet degene die de WOZ-beschikking krijgt aangifte doen en verhuurderheffing betalen.

Als u geen aangifte doet

Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel zou moeten doen? Of geeft u voor een te laag bedrag aan? Dan krijgt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag en mogelijk een boete.

De aangifte verhuurderheffing moet elektronisch worden ingediend. Meer informatie vindt u hier op de site van de Belastingdienst.

Bron: Register Belastingadviseurs / Belastingdienst.nl