Op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is sinds 1 maart jl. tijdelijk (tot 1 maart 2014) het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Dat geldt ook voor tuinwerkzaamheden (aanleg en onderhoud van de tuinen) bij die woningen.

Hieruit volgt dat het 6%-tarief niet geldt voor de arbeidskosten van aanleg en onderhoud van tuinen bij nieuwe woningen. Inmiddels is ook duidelijk geworden voor welke werkzaamheden aan tuinen de tijdelijke maatregel geldt.

Zo vallen hieronder ook de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen of onderhouden van (sier)bestrating en van allerlei opstallen, zoals paardenboxen, buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen in of op de bij de woning behorende tuin. Ook als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier