U kunt het levenslooptegoed volgend jaar eenmalig opnemen met een belastingkorting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat op 31 december 2011 bestond. Het meerdere is volledig belast in box 1. De belastingheffing loopt via uw werkgever.

Bij opname mag u ook de levensloopverlofkorting benutten. U hoeft het tegoed niet alleen te gebruiken voor verlof; het is vrij besteedbaar. Had u op 31 december 2011 meer dan € 3.000 ingelegd, dan mocht u doorsparen op grond van een overgangsregeling. Dat blijft zo, maar deze regeling eindigt wel eerder; op 31 december 2021. Heeft u het levenslooptegoed dan nog niet besteed, dan is dit belast in box 1.

Let op: als u volgend jaar van de belastingkorting gebruikmaakt, kan de opname van het levenslooptegoed gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen.

Bron: Fiscount