Een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) werkte voor een opdrachtgever. Tijdens de werkzaamheden verliest hij zijn been. Hij stelt de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk. De Hoge Raad geeft hem gelijk.

Als de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, waardoor de ZZP-er schade lijdt, dan is de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Hij heeft een zorgplicht voor personen die voor hun veiligheid van hem afhankelijk zijn.

Dit betekent voor u als werkgever dat u niet alleen aansprakelijk bent voor uw eigen werknemers en voor personen die elders in dienstbetrekking zijn maar bij u werken (uitzendkrachten), maar ook voor ZZP-ers en freelancers die zonder arbeidsovereenkomst in opdracht bij u werkzaam zijn.

Bron: Fiscount