Werkgevers in de horeca, schoonmaak, detailhandel en zorg zullen dit jaar meer geld kwijt zijn aan loonkosten. Ze gaan aanzienlijk meer werkloosheidspremie betalen.

Per 1 januari 2013 moeten werkgevers over de eerste 17.000 euro van het salaris ww-premie betalen. Voorheen gold er tot dat bedrag nog vrijstelling. Anderzijds is ter compensatie de premie verlaagd van 4,55 procent naar 1,7 procent.

Met name in de horeca, schoonmaak, detailhandel en zorg werken veel mensen die relatief weinig verdienen, doordat ze veelal parttime werken. Ze komen vaak niet of nauwelijks boven de oude grens van 17.000 euro uit.

Mede door de nieuwe regels rekenen Detailhandel Nederland en Koninklijke Horeca Nederland op een loonkostenstijging van 1 tot 2,5 procent.

Bron: FD