Minister Asscher van Sociale zaken heeft samen met de sociale partners afspraken gemaakt om de werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten sneller zekerheid te geven over hun baan. Dit proberen zij onder meer te bereiken door de ketenbepaling aan te scherpen.

Wat is de ketenbepaling ook al weer?

De ketenbepaling zorgt ervoor dat een reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt. Dit gebeurt wanneer de vierde arbeidsovereenkomst op rij wordt afgesloten of de totale duur van de aaneengeschakelde arbeidsovereenkomsten de grens van 36 maanden overschrijdt.

Deze keten van arbeidsovereenkomsten wordt alleen onderbroken geacht zodra de werknemer voor een periode van tenminste 3 maanden niet in dienst bij de werkgever is. De tellers voor de hierboven genoemde criteria starten dan opnieuw.

De wijzigingen met betrekking tot de ketenbepaling

Het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op rij kunnen worden afgesloten blijft gehandhaafd. De totale duur die deze aaneenschakeling van arbeidsovereenkomsten niet mag overschrijden wordt verkort van 36 naar 24 maanden.

De duur van de periode die tot het onderbreken van de ketenbepaling leidt wordt opgerekt. De werknemer moet in de toekomst een periode van tenminste 6 maanden niet in dienst zijn geweest bij de werkgever voor de keten onderbroken is.