Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting)? Dan kunt u nog gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke regeling willekeurige afschrijving.

De regeling geldt voor bepaalde investeringen in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. U mag hierover in 2013 ten hoogste 50% afschrijven ten laste van uw winst. Over maximaal de helft mag u dus willekeurig afschrijven, voor het restant gelden de normale afschrijvingsregels.

Neemt u het bedrijfsmiddel pas na 2013 in gebruik? Zorg er dan voor dat u in ieder geval (een deel van) de investering in 2013 heeft betaald. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2016 in gebruik genomen worden. Betaalt u niets in 2013, dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling, ook niet in een later jaar.

Overige voorwaarden willekeurig afschrijven

De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt.

Daarnaast geldt willekeurige afschrijving niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven zijn:

◾gebouwen en woonschepen
◾bromfietsen en motorrijwielen
◾personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
◾dieren
◾wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
◾immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.