Op 1 januari 2013 wordt één uniform loonbegrip ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Nu worden daarvoor nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. Eén loonbegrip moet voor u als werkgever tot administratieve lastenvermindering leiden en uw werknemer moet het loonstrookje vanaf volgend jaar eenvoudiger kunnen begrijpen.

De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de door u verschuldigde loonheffingen. U doet er dan ook verstandig aan om hierop te anticiperen door de wijzigingen in kaart te brengen en samen met uw softwareleverancier te zorgen dat uw loonadministratie tijdig is aangepast.

Bron: Fiscount