Het levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo onder € 3.000,- hadden, is per 1 januari vrijgevallen. Het tegoed moet volgens het handboek loonheffingen 2013 voor 1 april 2013 in de loonheffingen zijn verwerkt. Dat houdt in dat het bedrag voor 1 april moet worden uitbetaald aan de medewerker. Hoe dit in de loonadministratie wordt verwerkt hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013.

Is het gehele levenslooptegoed belast?

Wanneer de werknemer levenslooptegoed heeft opgenomen in 2012 is de kans groot dat het tegoed op 1 januari 2013 lager is dan het tegoed (inclusief rendement) op 31 december 2011. In deze situatie houdt u loonheffingen in over 80% van het bedrag dat vrijvalt.

Wanneer de werknemer geen levenslooptegoed heeft opgenomen in 2012 is de kans groot dat het tegoed op 1 januari 2013 door renteaangroei hoger is dan het tegoed (inclusief rendement) op 31 december 2011. In deze situatie houdt u loonheffingen in over 80% van het tegoed (inclusief rendement) op 31 december 2011, het overige deel moet volledig worden belast.

Wanneer er bij het bedrag dat vrijvalt rendement over 2013 is inbegrepen, is dat geen loon voor de loonheffingen. Bij de verwerking houdt u in ieder geval rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

61 jaar of ouder?

Wanneer uw werknemer op 1 januari 2013 61 jaar of ouder is dan is het tegoed wat vrijvalt loon uit vroegere dienstbetrekking.

Vrijgevallen levenslooptegoed zo spoedig mogelijk verlonen.

In principe is het zo dat men tot uitbetaling over moet gaan zodra hier genoeg gegevens voor beschikbaar zijn, doch uiterlijk 1 april 2013. Op de website van de belastingdienst staat hier een extra passage over die in het handboek loonheffingen ontbreekt, namelijk:

“Doet u dat niet voor 1 april, dan moet u aannemelijk kunnen maken dat u het vrijgevallen bedrag zo snel mogelijk hebt verloond. Want anders moet u de aangifte over januari corrigeren.”