de CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

De Collectieve Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen aan de ene zijde een werkgever of werkgeversvereniging en aan de andere zijde een werknemersvereniging. Een CAO bevat voornamelijk arbeidsvoorwaarden maar kan ook afspraken bevatten over onder andere sociale fondsen, scholingsfondsen en pensioenfondsen.

Voor veel werkgevers is het onduidelijk of zij zijn gebonden aan de naleving van een CAO. dejong & kan u hierbij de helpende hand bieden.

Verplichte gebondenheid CAO

Er zijn twee manieren die u als werkgever verplichten om de CAO na te leven. De CAO kan algemeen verbindend verklaard zijn. Dat wil zeggen dat iedereen in de betreffende bedrijfstak verplicht wordt om deze CAO na te leven. Of u bent als werkgever lid van een branchevereniging welke aan de CAO heeft mee onderhandeld. Ook dan bent u (in de meeste gevallen) verplicht om de CAO na te leven.

Vrijwillige gebondenheid CAO

Wanneer u als werkgever niet verplicht wordt tot het naleven van de CAO, kunt u zich alsnog verplichten deze CAO na te leven. Dit gebeurt veelal door in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waaruit blijkt dat een bepaalde CAO van toepassing is.