De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) neemt in de belastingwetgeving een aparte plaats in. In feite is de DGA een ondernemer, maar zijn/haar onderneming wordt gedreven door een besloten vennootschap. De DGA bezit in veel gevallen meer dan 50 procent van de aandelen van de bv en wordt tegelijkertijd geacht als directeur in loondienst te zijn van die bv.

Die dubbelrol van aandeelhouder/directeur heeft ervoor gezorgd dat er in de loop der jaren allerlei wetgeving is ontstaan, die is toegesneden op de positie van de DGA. Denk daarbij aan het aanmerkelijk belang, de TBS-regeling, het gebruikelijk loon en het zakelijk handelen met de eigen bv.

Gelukkig weet dejong & ook alles van de belastingwetgeving rondom de DGA.