de jaarrekening

Een jaarrekening moet worden opgemaakt voor elke onderneming met een beetje omvang. Instanties als de belastingdienst, banken, CBS en derdenbelanghebbenden zijn in de onderneming geïnteresseerd en een jaarrekening geeft nu éénmaal uitsluitsel over hoe de onderneming er voor staat.  Maar ook voor de klant zelf is inzicht in de financiële positie soms noodzakelijk.

Vanzelfsprekend stelt dejong & graag deze jaarrekening samen, natuurlijk binnen het daarvoor geldende wettelijke kader. Dat vraagt de nodige inhoudelijke kennis en die is bij ons aanwezig. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij hierbij als belangrijkste uitgangspunt nemen dat de klant zo min mogelijk belasting wil betalen. Soms is dat van ondergeschikt belang en zijn juist goede cijfers nodig voor andere doeleinden. Ook daarin denken we natuurlijk mee. Ook hier geldt weer, de ondernemer bepaalt welk doel het belangrijkste is.