Bent u mantelzorger van uw ouder of kind, dan kunt u in aanmerking komen voor het zogenoemde ‘mantelzorgcompliment’ van € 200. Vindt u de aanvraag teveel gedoe in verhouding tot het belang, dan doet u er mogelijk toch verstandig aan het compliment aan te vragen, want dat belang is wellicht groter dan u denkt.

Sinds 1 januari 2010 is de ontvangst van het mantelzorgcompliment in het jaar voorafgaand aan het overlijdensjaar van de verzorgde (ouder of kind) namelijk ook één van de voorwaarden om in een mantelzorgsituatie voor de partnervrijstelling in de SW (in 2012: € 603.000) in aanmerking te komen. Hierover zijn inmiddels Kamervragen gesteld die vanwege het zomerreces nog niet zijn beantwoord.

Het ligt in de bedoeling om het aanvragen van het mantelzorgcompliment met terugwerkende kracht alsnog mogelijk te maken.

Bron: Fiscount