Neemt u als werkgever een nieuwe werknemer in dienst, dan kan het zo zijn dat u voor deze werknemer recht heeft op een premiekorting. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte zijn van deze regelingen en hierdoor laten zij wellicht enkele duizenden euro’s per jaar liggen.

In dienst nemen oudere werknemers

Wanneer u in 2013 een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die 50 jaar of ouder is zou u recht kunnen hebben op deze premiekorting. Of u er ook echt recht op heeft is afhankelijk van welke uitkering de werknemer genoot voor deze bij u in dienst trad.

In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemers

Wanneer u in 2013 een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt met een arbeidshandicap zou u recht kunnen hebben op deze premiekorting. Dit is wederom afhankelijk van welke uitkering de werknemer genoot voor deze bij u in dienst trad.

Hoogte korting

Beide premiekortingen zijn op jaarbasis € 7.000,- bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week. Werkt de werknemer minder of niet gedurende het hele jaar dan wordt de premiekorting naar rato verrekend. Daarnaast kan de premiekorting nooit meer zijn dan het totaal bedrag wat u aan premies dient af te dragen.

Duur toepassing korting

De premiekorting kan zolang de werknemer in dienst is maximaal drie jaar lang toegepast worden, tenzij de werknemer eerder de AOW-leeftijd behaalt.

Verklaring uitkeringsgerechtigde

Om gebruik te mogen maken van deze premiekorting hoeft u geen toestemming te vragen aan de belastingdienst. Wel moet u kunnen bewijzen dat de werknemer direct voor deze bij u in dienst trad recht had op een uitkering. Hiervoor kan de werknemer bij de uitkerende instantie een verklaring aanvragen.

Samenloop beide premiekortingen

U mag de premiekortingen niet tegelijkertijd toepassen. Bestaat voor een en dezelfde werknemer het recht op beide premiekortingen dan past u alleen de premiekorting voor de arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Bron: http://www.belastingdienst.nl