Alleen als u een lening aangaat voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, kwalificeert deze als eigenwoningschuld en is de rente aftrekbaar. Vanaf 2013 gelden daarvoor aanvullende voorwaarden en komt er een renteaftrekbeperking.

Zo moet u de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig aflossen en de aflossingen moeten plaatsvinden volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema. Daarnaast moet de aflossing contractueel zijn vastgelegd en ook daadwerkelijk plaatsvinden. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden blijven echter de huidige regels gelden.

Een andere maatregel betreft de afschaffing van de vrijstelling in box 1 voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Als u al een KEW (SEW of BEW) heeft, dan blijven de huidige regels daarop van toepassing als u zich houdt aan de bestaande voorwaarden.

Bron: Fiscount