Als een onroerende zaak wordt aangekocht, is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij doorverkoop van de onroerende zaak is de nieuwe koper ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij doorverkoop binnen zes maanden na de eerdere verkrijging wordt de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting verlaagd met de grondslag bij de eerste aankoop.

Geconstateerd is dat in de huidige stagnerende vastgoedmarkt een doorverkooptermijn van zes maanden over het algemeen te kort is. De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat in het Belastingplan 2013 een wetswijziging zal worden voorgesteld om de huidige termijn van zes maanden te verruimen tot 36 maanden.

Vooruitlopend op deze wetswijziging is een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de verruiming al met ingang van 1 september 2012 plaatsvindt. Voorwaarde om de verlengde termijn toe te passen is dat de partij die de onroerende zaak doorverkoopt, deze op of na 1 september 2012 verkrijgt. Voor verkrijgingen die plaats hebben gevonden vóór 1 september blijft dus de 6-maandstermijn gelden.

De goedkeuring geldt voor woningen en niet-woningen.

Bron: Register Belastingadviseurs